MINDO S.A. face parte din grupul SIF MUNTENIA SA (SIF MUNTENIA SA este un organism de plasament colectiv infiintat in 1996 si functioneaza in Romania in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale si Legii 297/2004 privind piata de capital).


Societatea este emitent de valori mobiliare admise la tranzacționare pe Piața AeRO – sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.:

Simbolul de tranzacţionare: MINO

Codul ISIN: ROMINOACNOR0

În ultimii cinci ani nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societăţii.

Free-float-ul la data de 31.12.2015 este de 1,9816%.

Detalii bvb.ro